Välkommen till DLFs Förbundssammanträde den 17 juni 2021. Sammanträdet hålls digitalt i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förutom ordinarie förbundssammanträde med bland annat val av styrelse och fastställande av årsredovisning, informerar vi om hur DLF uppfyller sitt uppdrag att skapa förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri. 

 

Henrik Julin 
Ordförande 

Jörgen Friman
VD  

   

 


Program
15.00 Förbundssammanträde '21

Ordinarie förbundssammanträde

Ordförande och VD

DLFs vision: En effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri

Några exempel på vad DLF gör för att skapa förutsättningar för att visionen ska nås

  • Färdplan mot netto-noll utsläpp med fokus på Plast- och Transportinitiativen samt standardiserad hållbarhetsdata
  • Kommande event, utbildningar och webbinarium
  • Så skapar ClearOn, Svensk Retursystem, GS1 Sweden, Svensk Plaståtervinning, Stockfiller affärsnytta för medlemmarna

    med mera ...

Ny lag om otillbörliga handelsmetoder

Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi infomerar om vad den nya lagen om otillbörliga handelsmetoder innebär för dig som säljare till dagligvaruhandeln och restaurangbranschen.

Nya förutsättningar för dagligvarubranschen

Jonas Arnberg, VD på HUI, beskriver hur dagligvarubranschen förändras Post Corona, hur e-handel och lågpris växer samt hur D2C skapar nya möjligheter för dagligvaruleverantörer.

16.30 Avslutning (senast)

Anmälan

Förbundssammanträdet är endast öppet för medlemmar i DLF

Anmälan firmatecknare/behörig företrädare senast 21 maj

Deltagandet är kostnadsfritt

Kontakt
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Marie Höglund
+ 46 708 634 850