Förbundsammanträde med val av styrelse och fastställande av årsredovisning.

Information om aktuella DLF-frågor, nya konkurrensrättsliga riktlinjer samt hur DLF bidrar till en effektiv och hållbar lösning för uppfyllnad av det nya producentansvaret som träder ikraft 2024.

 

Henrik Samuelson 
Ordförande

Jörgen Friman    
VD  

   

Program
Den digitala sändningen börjar kl. 12.30

Ordinarie förbundssammanträde

Ordförande och VD

Så skapar DLF förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri

Information om några av DLFs prioriteringar 

Nya konkurrensrättsliga riktlinjer för avtal med grossister, kedjor och butiker/restauranger

Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi

Vi löser ert producentansvar från och med 1 januari 2024

Helena Nylén, VD Näringslivets Producentansvar AB (NPA)

Årsmötet avslutas ca kl. 13.30

Anmälan

Årsmötet är endast öppet för medlemmar i DLF.

Deltagandet är kostnadsfritt.

 
Kontakt
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Marie Höglund
+ 46 708 634 850