Välkommen till DLFs Förbundssammanträde den 17 juni 2021. Sammanträdet hålls digitalt i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förutom ordinarie förbundssammanträde med bland annat val av styrelse och fastställande av årsredovisning, informerar vi om hur DLF uppfyller sitt uppdrag att skapa förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri. 

 

Henrik Julin 
Ordförande 

Jörgen Friman
VD  

   

 


Program
15.00 Förbundssammanträde '21

Ordinarie förbundssammanträde

Ordförande, VD, revisor, m fl

DLFs vision: En effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri

Information om vad DLF gör för att skapa förutsättningar för att visionen ska nås

  • Vad innebär den nya lagen om otillbörliga handelsmetoder för dig som säljare till dagligvaruhandeln och restaurangbranschen?
  • DLFs färdplan mot netto-noll utsläpp med fokus på Plast- och Transportinitiativen samt standardiserad hållbarhetsdata
  • Sanningens ögonblick 3.0 - ny eye tracking-studie om shopperbeteende i butik

    (Fler programpunkter tillkommer)

16.30 Avslutning

Anmälan

Förbundssammanträdet är endast öppet för medlemmar i DLF

Anmälan firmatecknare/behörig företrädare senast 21 maj

Anmälan övriga medlemmar senast 16 juni

Deltagandet är kostnadsfritt

Kontakt
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Marie Höglund
+ 46 708 634 850