DLFs Årsmöte 16 juni 2022

Förbundsammanträde med val av styrelse och fastställande av årsredovisning.

Information om aktuella branschfrågor som står på DLFs agenda.

Presentation av en ny studie om shoppers beteende online.

 

Henrik Samuelson 
Ordförande 

Jörgen Friman
VD  

   

Program
Den digitala sändningen börjar kl. 12.30

Ordinarie förbundssammanträde

Ordförande och VD

Vad står på DLFs agenda?

Representanter från DLF 

Ny eye-tracking studie: Sanningens Ögonblick Online

Retail Academics

Årsmötet avslutas ca kl. 13.30

Anmälan

Årsmötet är endast öppet för medlemmar i DLF.

Deltagandet är kostnadsfritt.

 
Kontakt
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Marie Höglund
+ 46 708 634 850