VÄLKOMMEN TILL FOODSERVICE ’18

Foodservice ’18 är mötesplatsen för dig som är beslutsfattare inom restaurang- och storhushållsbranschen men är även relevant för beslutsfattare i dagligvarubranschen i takt med en alltmer ökande branschglidning. 

 


Talare

Moderator

Håkan Åkerström

Koncernchef
Martin & Servera

Moderator

Nina Wahlgren Gill

Marknads- & kommunikationsdirektör
Menigo

Moderator

Magnus Lindkvist

Futurist och författare

Moderator

Egil Bråthe

Senior Advisor
Marketing Clinic

Moderator

Ulrika Gunnerud

Senior Research Manager
Fazer Sverige

Moderator

Kaj Török

Informations- och hållbarhetschef
Max Burgers 
Program
11.30

Registrering till DLF-lunch

12.00-13.20

DLF-lunch med Håkan Åkerström, Koncernchef Martin & Servera

13.00

Registrering och kaffe
 

14.00

Välkommen! 

Maria Dundeberg, Ordförande Marknadskommitté R&S

Tareq Taylor, moderator

Från ambition till innovation!

Egil Bråthe, Senior Advisor, Marketing Clinic

Case och paneldiskussion: Innovation i Foodservicebranschen

 

Kunddriven digital innovation i en traditionellt analog bransch

Nina Wahlgren Gill, Marknads- och kommunikationsdirektör, Menigo

 

Mat med mening: hur forskning och innovation kan hjälpa oss att äta bättre genom hela livet

Ulrika Gunnerud, Senior Research Manager, Fazer Sverige

 

Så driver klimatfrågan innovation på Max

Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef, Max Burgers

Årets Foodservicevara - presentation av de nominerade produkterna

16.00

Mingelfika och provsmakning nominerade produkter

16.30

Vinnovation - kreativ friktion och andra ingredienser i framtidens foodservice

Magnus Lindkvist, Futurist och författare

Ca 17.15

Konferensen avslutas

17.15

Cocktail och mingel

18.30

Middag - tema "Asian Fusion" i samarbete med Asian Post Office

Kvällen bjuder dessutom på underhållning och utdelning av priset Årets Foodservicevara.

24.00

Baren stänger


Anmälan

DLF-lunch med Håkan Åkerström, Koncernchef, Martin & Servera, 440 kronor exklusive moms. (OBS! DLF-lunchen endast öppen för medlemmar i DLF.)

Eftermiddagsprogram 1950 kronor exklusive moms.

Cocktail, middag och underhållning 1450 kronor exklusive moms.

Inbjudna gäster deltar kostnadsfritt

Kontakt
Vid eventuella praktiska frågor, vänligen kontakta:
Marie Höglund
Tel. 0708 634 850
Vid eventuella frågor om innehållet, vänligen kontakta:
Mathias Dittrich
Tel. 0708 445 448

Konferenslokal:

Vasateatern i Stockholm