Anmälan till "Konkurrensrätt för dagligvaruleverantörer" 14 november 2018, GS1 Sweden, Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr, Stockholm